محور آموزش فاضلاب استان سمنان شهروندخبرنگار

محور: آموزش فاضلاب استان سمنان شهروندخبرنگار سمنان شهرستان دانمان مسکن مهر فاضلاب

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی جنبش مسکن از سمت عرضه

جنبش مسکن از سمت «عرضه» با پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت شروع شد. نوع پرطرفدار وام ساخت -که آخرهای سال ۹۵ به بازار آمد و اوایل ۹۶ متوقف شد- در سال تازه به شکل

جنبش مسکن از سمت عرضه

جنبش مسکن از سمت عرضه

عبارات مهم : بازار

جزئیات وام تشویقی جهت کوچک سازی

جنبش مسکن از سمت «عرضه» با پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت شروع شد. نوع پرطرفدار وام ساخت -که آخرهای سال ۹۵ به بازار آمد و اوایل ۹۶ متوقف شد- در سال تازه به شکل متفاوت و هدفمند در اختیار سرمایه گذاران ساختمانی قرار می گیرد. تسهیلات تازه در چهار گروه شهری تهران، مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر، سایر شهرها و همچنین مناطق کمتر توسعه یافته، با سقف های ریالی متفاوت پرداخت می شود و در هر گروه، بر حسب نوع سازنده و شیوه ساخت وساز، مبالغ وام در سه سطح متفاوت تعریف شده است است.

سقف این وام در پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت سنتی سازی ۷۰ میلیون، انبوه سازان ۹۰ میلیون و جهت انبوه سازان استفاده کننده از تکنولوژی های نوین نیز ۱۱۰ میلیون تومان هست. تسهیلات تازه دارای مشوق ریالی جهت کوچک سازی هست. در شرایط کلی، جهت دریافت این تسهیلات، باید معادل ۲۰ درصد سقف وام ، اوراق مسکن تهیه شود؛ ولی سازنده های آپارتمان های حداکثر ۷۵ مترمربع در شهرهای بزرگ و حداکثر ۱۰۰ متر مربع در شهرهای کم جمعیت، از خرید اوراق معاف هستند. این مشوق، ارزش واقعی وام جهت کوچک سازی را نسبت به پروژه های ناهماهنگ با الگوی تقاضای خرید، زیاد کردن می دهد. وام بدون سپرده ساخت مسکن در نخستین دوره پرداخت، نقش موثری در جلوگیری از تعمیق رکود ساختمانی داشت.

جنبش مسکن از سمت عرضه

تحریک مسکن از سمت عرضه

وام بدون سپرده ساخت مسکن به عنوان پرطرفدارترین تسهیلات ملکی در بین سازنده ها، جهت تحقق دو نشانه ساختمانی سال ۹۷، بعد از یک سال تعلیق، «احیا» شد.به گزارش «دنیای اقتصاد» تسهیلات «بدون سپرده» مخصوص ساخت و ساز آخرهای سال ۹۵ به بازار آمد ولی به رغم تاثیر مثبت و آنی پرداخت این نوع وام بر «کنترل رکود ساختمانی»، از اوایل سال ۹۶ به خاطر آنچه کمبود منابع بانکی اعلام شد، جریان پرداخت آن ابتدا به شکل «قطره چکانی» محدود و بعد از مدت کوتاهی به صورت کامل «متوقف» شد. اکنون محور سیاست های اعتباری تدوین شده است جهت بازار مسکن ۹۷، «تحریک هدفمند ساخت و ساز با شکل متفاوتی از وام های بدون سپرده» تعریف شده است است که بر اساس آن، تسهیلات تازه با لحاظ «شرایط خاص» بازار معاملات مسکن، جهت «تنظیم جریان عرضه آپارتمان به بازار مصرف»، به وسیله بانک عامل بخش مسکن پرداخت می شود. اهداف در نظر گرفته از احیای متفاوت وام بدون سپرده ساخت، دوگانه «رونق عرضه مسکن» و «انحراف گیری از ساخت و سازهای خارج از الگوی تقاضای غالب جهت خرید مسکن» است که جهت این منظور، تسهیلات مذکور بر حسب «طبقه بندی جمعیتی شهرها» و همچنین «نوع ساخت و شاخصه سازنده»، به ترتیب در ۴ سقف ریالی و سه گروه ساختمانی ارائه می شود.

جنبش مسکن از سمت «عرضه» با پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت شروع شد. نوع پرطرفدار وام ساخت -که آخرهای سال ۹۵ به بازار آمد و اوایل ۹۶ متوقف شد- در سال تازه به شکل

بررسی های «دنیای اقتصاد» از پشت صحنه دو نشانه تدارک دیده شده است جهت پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن حاکی است: در حال حاضر اگر چه رکود ساختمانی در پایتخت کشور عزیزمان ایران و بعضی شهرهای بزرگ متوقف شده است ولی ساخت و ساز به شکلی که بتواند پاسخگوی شدت معاملات خرید مسکن باشد، رونق نگرفته هست. در سایر شهرها نیز اوضاع ساخت و ساز عقب تر از کلان شهرها هست. در این میان، جنس کنونی عرضه همانند دوره های قبل، ناهمخوانی شدید با الگوی تقاضای خرید دارد. طبق آمارهای رسمی، در پایتخت کشور عزیزمان ایران به رغم تمرکز معاملات خرید بر آپارتمان های زیر ۹۰ مترمربع و شدت آن در دسته واحدهای تا ۶۰ متر مربع، عمده نوسازها متراژ سه رقمی دارند. در پایتخت، ۶۰ درصد معاملات مسکن به واحدهای زیر ۹۰ مترمربع تخصیص داده شده است دارد در حالی که ۳۳ درصد واحدهای مسکونی تازه ساخته شده است در سال گذشته، در این طیف متراژی احداث شده است اند.

۲۰ درصد معاملات مسکن نیز در واحدهای زیر ۶۰ مترمربع خلاصه می شود ولی سهم این دسته از منزل ها در ساخت وسازهای پایتخت کشور عزیزمان ایران کمتر از ۵ درصد هست. طی یک سال اخیر به علت تقویت نسبی قدرت خرید مسکن در تهران، کیفیت متری خریدها ارتقا پیدا کرد به طوری که سهم واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۷۰ مترمربع از معاملات به ۲۲ درصد رسید. با این حال تنها ۱۱ درصد از ساخت وسازهای مسکونی در پایتخت مساحت ۶۰ تا ۷۰ مترمربع (متراژ واحد) دارد. شکاف بزرگ بین جنس عرضه و الگوی تقاضا به عنوان یکی از متهمان مهم افزایش تند قیمت مسکن در ماه های اخیر، قرار است با شارژ مالی هدفمند بازار مسکن ۹۷، ترمیم شود.

گزارش «دنیای اقتصاد» از شرح سیاست های اعتباری تازه جهت بازار مسکن حاکی است یک بسته ۳۰ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک عامل بخش مسکن جهت تامین مالی به ظرفیت ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در سال تازه تدارک دیده شده است که ترکیبی از وام های خرید و ساخت با لحاظ دست کم ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات خرید را به سه شکل سپرده گذاری در صندوق یکم، خرید اوراق و بدون نیاز به سپرده گذاری در اختیار دو سمت عرضه و تقاضای مسکن قرار می دهد. تسهیلات بدون سپرده مختص ساخت مسکن در «تهران»، «مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر»، «سایر شهرها» و «مناطق کمتر توسعه یافته»، به لحاظ سقف ریالی متفاوت هست. همچنین سقف تسهیلات جهت «سنتی سازی»، «سازنده های دارای صلاحیت حرفه ای و انبوه سازان» و «ساخت با تکنولوژی های جدید» نیز متفاوت در نظر گرفته شده است است.

جنبش مسکن از سمت عرضه

در پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت نوع اول ساخت و ساز –سنتی سازی- کمترین سقف ریالی تسهیلات بدون سپرده در نظر گرفته شده است که معادل ۷۰ میلیون تومان است و جهت نوع دوم و سوم نیز به ترتیب وام ۹۰ و ۱۱۰ میلیون تومانی به ازای ساخت هر واحد پرداخت می شود. جهت شهرهای گروه دوم نیز وام های ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ میلیون تومان و جهت سایر شهرها نیز تسهیلات ۵۰، ۷۰ و ۹۰ میلیون تومان به سازنده ها ارائه می شود. سقف تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن جهت مناطق محروم نیز برحسب سنتی سازی، سازنده حرفه ای و استفاده از تکنولوژی نوین ساخت، به ترتیب ۴۰ میلیون، ۶۰ میلیون و ۸۰ میلیون تومان تعیین شده است است.

در این میان، پروژه های ساختمانی منطبق با الگوی تقاضای مسکن به لحاظ متراژ ساخت، مشمول یک مشوق ریالی جهت سازنده می شود که سقف واقعی تسهیلات تازه را نسبت به سایر سازنده ها، جهت این پروژه ها زیاد کردن می دهد. در سال جدید، تسهیلات ساخت بدون سپرده به گونه ای پرداخت می شود که سازنده معادل ۲۰ درصد از سقف تسهیلات را باید اوراق تهیه کند. خرید این میزان اوراق، ارزش واقعی تسهیلات را نسبت به سقف اسمی آن کم کردن می دهد. ولی ساخت و سازهای با متراژ پایین از خرید اوراق معاف هستند به طوری که در پایتخت کشور عزیزمان ایران و شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، ساخت و سازهای کمتر از ۷۵ مترمربع و در سایر شهرها ساخت و سازهای کمتر از ۱۰۰ متر مربع، تسهیلات تازه را بدون نیاز به خرید اوراق، دریافت خواهند کرد. این معافیت، مشمول سنتی سازی نمی شود.

جنبش مسکن از سمت «عرضه» با پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت شروع شد. نوع پرطرفدار وام ساخت -که آخرهای سال ۹۵ به بازار آمد و اوایل ۹۶ متوقف شد- در سال تازه به شکل

شرط اخذ وام با یک واحد درصد سود کمتر

به گزارش «دنیای اقتصاد»، تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن با قیمت سود مصوب شورای پول و اعتبار -18درصد- پرداخت می شود ولی سازنده های دارای پروانه صلاحیت حرفه ای و انبوه سازان چنانچه از تکنولوژی نوین ساخت و ساز استفاده کنند، این تسهیلات را با قیمت سود 17 درصد (یک واحد درصد سود کمتر) دریافت خواهند کرد. این شکل پرداخت تسهیلات به دنبال سرعت بخشی به جریان ساخت و ساز –احداث در وقت کمتر- و همچنین ارتقای کیفیت ساختمان های تازه هست. مسوولان شعب بانک پرداخت کننده تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن ماموریت دارند نسبت به تقاضاپذیر بودن ساخت و سازهایی که سازنده آنها خواستار اخذ وام هست، تحقیق و بررسی کنند تا از حبس زیاد منابع بانکی در پروژه های فاقد مشتری موثر جلوگیری شود و تا حد امکان عرضه واحدهای مورد جست وجوی اکثریت متقاضیان خرید، زیاد کردن پیدا کند.

تسهیلات تازه به دو علت در نقش چاشنی ساخت و سازهای پرتقاضا عمل خواهد کرد. علت اول به سابقه استقبال فعالان ساختمانی از تسهیلات بدون سپرده در آخرهای ۹۵ و اوایل ۹۶ برمی گردد. علت دوم نیز به پرس و جوهای متعدد و فراگیر سرمایه گذاران ساختمانی طی یک سال اخیر جهت دریافت این تسهیلات مربوط هست. بنابراین آینده نگری می شود از سر گیری پرداخت تسهیلات بدون سپرده جهت ساخت مسکن، بتواند به جنبش سرمایه گذاری ساختمانی جهت رشد مثبت تیراژ ساخت و ساز منجر شود و همزمان، مشوق طراحی شده است در این تسهیلات جهت کوچک سازی نیز از شکاف بین عرضه و تقاضای غالب در بازار کم کند.

جنبش مسکن از سمت عرضه

خریداران از وام بدون سپرده

در بسته سیاست های اعتباری سال ۹۷ جهت بازار مسکن، منابع محدودی نیز جهت وام بدون سپرده خرید مسکن در نظر گرفته شده است هست. کل اعتبار در نظر گرفته در بسته جهت تسهیلات بدون سپرده ساخت و خرید مسکن حدود ۸ هزار میلیارد تومان هست. در سال جدید، در تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها به ترتیب وام های بدون سپرده ۶۰ میلیونی، ۵۰ میلیونی و ۴۰ میلیون تومانی جهت خرید مسکن پرداخت خواهد شد. این تسهیلات با اولویت بافت های فرسوده به متقاضیان ارائه می شود و استمرار آن مشروط به فراهم بودن منابع هست. در سال جدید، وام جعاله ۲۰ میلیونی که اعتبار پرداخت آن تا آخر سال گذشته بود نیز تمدید شده است است که در کنار تسهیلات خرید، به متقاضیان پرداخت می شود.

دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: بازار | سازنده | میلیون | شهرهای | تسهیلات | میلیونی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog